Lưu trữ hàng ngày: 09/03/2017

Thông báo V/v xét học bổng Nguyễn Điền – Bùi Minh Trực năm 2017

 Học bổng Nguyễn Điền – Bùi Minh Trực là học bổng nhằm hỗ trợ cho cán bộ Đoàn – Hội có hoàn cảnh khó...

Hành trình Ong Khám Phá – Câu lạc bộ Ong Nghiên Cứu

Từ ngày 12/2/2017 – 19/3/2017, tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG – HCM diễn ra hoạt động hành trình Ong Khám...