Lưu trữ hàng ngày: 10/03/2017

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ 2017 CỦA SUNTORY PEPSICO

Trong nỗ lực hướng tới sự bền vững nhân lực toàn cầu nhằm xây dựng những thế hệ lãnh đạo tương lai hỗ trợ...
video

[ĐỊA CHẤT]- GIA HẠN ĐĂNG KÍ CUỘC THI CHẤN ĐỘNG PANGAEA XIV – 2017

Các bạn ơi, để đáp ứng nhu cầu đăng ký tham gia của các bạn sinh viên, BTC Cuộc thi học thuật Chấn động...

Danh sách vòng loại phần thi theo đội Hội thi “Tuổi trẻ với khoa...

         Hội thi “Tuổi trẻ với khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” – Lần IX, năm...

Thông báo V/v xét học bổng “Bạn giúp bạn” năm học 2016 – 2017

     Nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt và hoạt động tích cực, BTK...