Lưu trữ hàng ngày: 20/03/2017

HÀO HỨNG, SÔI NỔI VÒNG THI HÀNH TRÌNH THỰC TẾ VỚI CHỦ ĐỀ: “HÀNH...

Sáng nay, ngày 19/3/2017, 21 đội tuyển tham gia vào vòng hai – Vòng hành trình thực tế với chủ đề: “Hành trình tuổi...