Lưu trữ hàng ngày: 18/04/2017

CÔNG DÂN TOÀN CẦU – GLOBAL CITIZEN

Có bao giờ bạn nghĩ rằng: "Tại sao mình phải trở thành một công dân toàn cầu?" "Ở Việt Nam hưởng lương, lập gia đình, sống...

Mời sinh viên tham gia Hội thảo khoa học về Sở hữu trí tuệ

Thân mời các bạn sinh viên đến cùng tham gia chương trình: Hội thảo có  thông tin cụ thể như sau:  Thời gian: 08h00-16h30, ngày 19/4/2017...