Lưu trữ hàng ngày: 18/06/2017

THÔNG TIN KẾT QUẢ PHỎNG VẤN MÙA HÈ XANH 2017 VÀ THÔNG BÁO TUYỂN...

2 ngày tuyển quân đã kết thúc, với gần 400 lượt đăng ký và đến phỏng vấn, BCH MXH trường đã rất vất vả...