Lưu trữ hàng ngày: 11/07/2017

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG – HCM) ra quân Chiến dịch...

      Sáng ngày 10/7/2017, tại sân trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG – HCM) đã diễn ra Lễ ra quân...