Trang Chủ 2017 Tháng Chín

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Chín 2017

[ KẾT QUẢ ĐI TÌM THỦ LĨNH CHẶNG 1]

Qua 2 phần thi Kiến thức và Góc nhìn thủ lĩnh, Chúng ta đã tìm được 101 các bạn sinh viên xuất sắc để bước...

TRUYỀN THÔNG CUỘC THI ĐI TÌM THỦ LĨNH 2017

ĐI TÌM THỦ LĨNH là hành trình để sinh viên rèn luyện, phát huy khả năng bản thân; tìm kiếm, phát hiện các nhân sự mới có phẩm chất và...

CUỘC THI “ĐI TÌM THỦ LĨNH” NĂM 2017

ĐI TÌM THỦ LĨNH là hành trình để sinh viên rèn luyện, phát huy khả năng bản thân; tìm kiếm, phát hiện các nhân...

VÉ XE CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ GIẢNG ĐƯỜNG

A. Giới thiệu chung “Vé xe chắp cánh ước mơ giảng đường” “Vé xe chắp cánh ước mơ giảng đường - 30.000 vé xe rẻ...

THƯ MỜI LIÊN HOAN CÁN BỘ ĐOÀN THPT NĂM 2017

Để chào mừng các bạn có Tân sinh viên làm công tác Đoàn, lớp trưởng, Đảng viên, đối tượng Đảng ... đậu Đại học....