Trang Chủ 2017 Tháng Mười

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười 2017

[HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 – 2017 & LỚP TẬP HUẤN TẬP...

Đến hẹn lại lên, một năm hoạt động 2016 - 2017 của Đoàn trường - Hội sinh viên trường Đại học Khoa học Tự...

Kết quả đánh giá Vòng loại Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học...

Dựa trên thể lệ Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2017 và kết quả đánh giá của 9 hội đồng khoa học...

[Chuỗi “Training Workshop – The Leading Pioneers”]

Đoàn khoa - Liên chi Hội khoa Địa Chất phối hợp cùng Trung tâm hỗ trợ sinh viên trường liên kết với GEM Institue...