Lưu trữ hàng ngày: 08/11/2017

[Địa Chất]_[Kỉ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11]

Với các nội dung hấp dẫn như: Triển lãm ảnh các thời kì, Trao học bổng, Gian hàng thực phẩm, Flashmob, Rung chuông vàng,...