Lưu trữ hàng năm: 2018

XUÂN TÌNH NGUYỆN 2018 – KHOA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

Tiếp nối tinh thần xuân tình nguyện các năm, năm 2018, Liên Chi hội Khoa học và Công nghệ Vật liệu cùng với Đội...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018

Chúc toàn thể các bạn Đoàn viên, Hội viên, sinh viên trường một năm mới nhiều sức khỏe và vui vẻ hạnh phúc bên...