Lưu trữ hàng ngày: 13/03/2018

Ts. Vũ Bích Ngọc xuất sắc trở thành 1 trong 10 Gương mặt trẻ...

  Sáng ngày 12/3/2018, Hội đồng xét chọn giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 đã họp bỏ phiếu bầu chọn 10 gương mặt...