Lưu trữ hàng ngày: 02/04/2018

Tổng kết và thông báo kết quả vòng 02 cuộc thi “Sáng mãi tên...

Sáng ngày Chủ nhật (01/4/2018) vừa qua, tại sân trường Đại học Khoa học Tự nhiên cơ sở Nguyễn Văn Cừ đã diễn ra Vòng...