Lưu trữ hàng ngày: 17/04/2018

KHÉP LẠI HỘI THI “SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI” LẦN VIII – NĂM 2018

Sau hơn 1 tháng phát động và triển khai thực hiện, vào chiều ngày 14/4/2018 vừa qua, Hội thi Học tập và làm theo...