Lưu trữ hàng ngày: 10/07/2018

Cuộc thi ảnh “Cùng VUG đi khắp thế gian” – Năm 2018

Tóm tắt thể lệ cuộc thi  - Đối tượng: Không hạn chế.  - Hình thức dự thi: Gửi ảnh cá nhân/tập thể có các logo, vật phẩm liên...

“Nếu bạn dành trọn tâm trí suy nghĩ, bạn sẽ có một mùa hè...

        Đó cũng chính là lời nhắn nhủ chân tình của PGS.TS Trần Cao Vinh - Thường vụ Đảng ủy, Thành...