Lưu trữ hàng ngày: 20/05/2019

KẾT QUẢ VÒNG BÁN KẾT HỘI THI THẾ MẠNH VẬT LIỆU 2019

KẾT QUẢ BÁN KẾT HỘI THI THẾ MẠNH VẬT LIỆU LẦN THỨ XVI - NĂM 2019 Trải qua hơn 3 giờ đồng hồ tham gia...
video

HỘI THI “THẾ MẠNH VẬT LIỆU LẦN THỨ XVI – NĂM 2019″

BẠN BIẾT GÌ VỀ THẾ MẠNH VẬT LIỆU 2019? Thế mạnh Vật liệu - cuộc thi học thuật lớn nhất của Khoa Khoa học và...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÒNG LOẠI YOUTH+

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÒNG LOẠI YOUTH+ Chúc mừng các đội: ✅ Blank ✅ HFWU ✅ H2A ✅ S-Shine Đã xuất sắc dẫn đầu 101 đội thi đến từ nhiều trường đại học trên...