Lưu trữ hàng ngày: 08/11/2019

TẬP HUẤN TẬP TRUNG – NƠI HỘI TỤ CỦA “TỰ TIN – SÁNG...

Với mục tiêu nâng cao chất lượng, kỹ năng và tâm thế trong nhiệm kỳ mới cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội,...