Lưu trữ hàng ngày: 04/11/2020

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN NĂM...

Năm học 2019-2020 diễn ra trong bối cảnh có nhiều sự kiện chính trị, lịch sử truyền thống quan trọng của đất nước, Thành...

NGÀY HỘI SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP LẦN VIII NĂM 2020

Ngày 01/11/2020, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tổ chức “Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp” lần VIII, năm 2020 tại...