Tags Bài với thẻ "Sinh hoạt chính trị"

Tag: Sinh hoạt chính trị

Dang rộng đôi tay – Căng lồng ngực ra để tận...

        Sáng ngày 22/07/2017, tại giảng đường 1, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG – HCM), Ban chỉ huy...