Trang Chủ 2022 Tháng Tám

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2022

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN ĐẠI HỌC...

0
Ngày 23/8/2022 vừa qua, Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên...

TUYÊN DƯƠNG CÁN BỘ TRẺ, NHÀ GIÁO TRẺ TIÊU BIỂU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA...

0
Giải thưởng “Cán bộ trẻ tiêu biểu” và Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” Trường Đai học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM là...