Trang Chủ 2019 Tháng Mười

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười 2019

DANH SÁCH THAM GIA “NGÀY HỘI SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP – NĂM 2019”...

  THÔNG BÁO DANH SÁCH THAM GIA “NGÀY HỘI SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP – NĂM 2019” VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP  Thực hiện...
video

NGÀY HỘI SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP 2019

🎉🎉SỰ KIỆN LỚN VÀO THÁNG 10/2019🎉🎉 Đăng kí tham dự: https://tinyurl.com/khtn-dksvdn2019   ✏ Các bạn tân cử nhân đang tìm kiếm cơ hội việc làm khi vừa tốt nghiệp?! ✏ Các...