Giới thiệu sơ nét về Đoàn trường

0
12038

1. Quá trình thành lập:

Đoàn Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP. Hồ Chí Minh được thành lập từ tháng 6 năm 1996, trên cơ sở tách trường ĐH Tổng hợp. Ngay sau khi được thành lập, Đoàn trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh đã nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động.

Tháng 6 năm 1997, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH KHTN lần thứ nhất, nhiệm kỳ 1997 – 1999 đã được tiến hành. Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào BCH Đoàn Trường.

Tháng 6 năm 1999 Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHKHTN lần thứ hai nhiệm kỳ 1999 – 2002 bầu 21 đồng chí tham gia BCH Đoàn Trường.

Tháng 12 năm 2002, Đoàn Trường tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Trường lần thứ ba nhiệm kỳ 2002 – 2004, Đại hội đã bầu 21 đồng chí tham gia vào BCH Đoàn Trường.

Tháng 11 năm 2004, Đoàn Trường tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Trường lần thứ tư nhiệm kỳ 2004 – 2007, Đại hội đã bầu 23 đồng chí tham gia vào BCH Đoàn Trường.

 

2. Chức năng nhiệm vụ được giao:

Tham mưu cho Đảng uỷ – Ban Giám hiệu Trườngvà Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh những nội dung, biện pháp chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường ĐHKHTN.

Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Đoàn cơ sở và các Chi Đoàn trực thuộc xây dựng các chương trình hành động phù hợp với chủ trương của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên, phù hợp với nhu cầu chính đáng của Đoàn viên thanh niên trong đơn vị.

Tổ chức các hoạt động cho toàn  thể Đoàn viên thanh niên trường ĐH KHTN, qua đó góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện nhân cách, cùng Nhà trường đào tạo các trí thức trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Theo dõi, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt, tư tưởng trong Đoàn viên thanh niên Trường; nghiên cứu các giải pháp giúp Đảng uỷ và Thành Đoàn Thành phố lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên một cách toàn diện.

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện cho các Đoàn cơ sở, các Chi đoàn trực thuộc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chỉ thị củaĐảng uỷ và Đoàn cấp trên.

Phối hợp cùng các phòng ban chức năng trong trường, các đơng vị có liên quan giải quyết các vấn đề về công tác Đoàn và phong trào thanh niên ĐHKHTN Tp. Hồ Chí Minh

 

 

}

CHIA SẺ