Tin mới nhất

[Thông báo số 1] _ Hội nghị khoa học trẻ Trường...

Thông báo số 1 Hội nghị khoa học trẻ Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM  Lần 1 - Năm 2024  Chủ đề: “Khoa học...

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM MẦM SINH VIÊN NGHIÊN...

Ngày 30/10/2023, Đoàn Thanh niên trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình Ươm mầm...


TUỔI TRẺ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN HÒA...

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã...