Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG – HCM

0
36862
 1. Overview (Tổng quan giới thiệu):
 • Tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam:

Tên Tiếng Việt: HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM.

Tên Tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL UNION OF STUDENTS.

Ngày truyền thống của Hội: Ngày 09 tháng 01.

Biểu trưng của Hội: Biểu tượng hình tròn, nền xanh da trời (xanh cyan 100%), biểu tượng hình ngọn lửa và ngôi sao dưới có dòng chữ “Hội Sinh viên Việt Nam”.

Bài ca chính thức của Hội: “Bài ca sinh viên” của nhạc sĩ Trần Hoàng Tiến.

Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên Việt Nam, đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên Việt Nam cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên; đoàn kết và hợp tác bình đẳng với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

 • Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG – HCM:

Tên tiếng Anh: HCMUS Vietnam National Union of Students

Từ giữa năm 1992, trước những yêu cầu mới của công tác tập hợp sinh viên và phát triển phong trào sinh viên thành phố, cũng như xu thế phát triển Hội sinh viên ở các địa phương khác, vấn đề khôi phục Hội Sinh viên trong các trường đại học – cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được đề cập.

Tháng 11 năm 1993, đề án khôi phục và thành lập Hội sinh viên Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chính thức được Thành ủy và Trung ương Hội sinh viên Việt Nam ủng hộ, với 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, giai đoạn trù bị – thí điểm, tiến hành từ 11/1993 đến hết năm học 1994 – 1995 với trọng tâm thí điểm thành lập Hội Sinh viên tại một số trường đại học – cao đẳng trọng điểm có đủ điều kiện, khôi phục lại Ủy ban trù bị Hội Sinh viên Thành phố (UBTB). Giai đoạn 2, giai đoạn chính thức, tiến hành từ đầu năm học 1995 – 1996 với nội dung tiến hành đại hội chính thức thành lập Hội Sinh viên Thành phố; phát triển rộng Hội Sinh viên trong các trường đại học – cao đẳng.

Việc triển khai thí điểm khôi phục và thành lập Hội Sinh viên tại 3 trường điểm đã được tiến hành với bước đi thích hợp. Đến đầu năm 1995, Hội Sinh viên 3 trường: Đại học Tổng hợp, Đại học Kinh Tế và Đại học Sư phạm đã chính thức thành lập. Trong đó, Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Tổng hợp TP.HCM được thành lập ngày 15 tháng 11 năm 1995 theo quyết định số: 51/QĐ-TWH của Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tháng 6 năm 1996, Trường Đại học Tổng hợp được tách thành 2 trường: Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH KHTN) và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM). Ngay sau đó, Hội Sinh viên (HSV) ĐH KHTN ĐHQG-HCM được thành lập vào  tháng 7 năm 1996 và đi vào giai đoạn hoạt động lâm thời, là một trong 4 Hội sinh viên trường được thành lập sớm nhất tại thành phố. Đến ngày 10 tháng 01 năm 1997, Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM được chính thức công nhận thành lập theo quyết định số: 06/QĐ-TWHSV của Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tháng 11 năm 1997, Đại hội Đại biểu HSV trường ĐH KHTN ĐHQG-HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 1997 – 1999) đã được tiến hành. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH HSV Trường.

Đến nay, Hội Sinh viên trường ĐH KHTN ĐHQG-HCM đã trải qua 9 kỳ Đại hội.

Năm học 2016 – 2017, HSV Trường chính thức kỉ niệm 20 năm xây dựng và phát triển.

 • Tổ chức bộ máy:

HSV Trường ĐH KHTN ĐHQG-HCM trực thuộc HSV Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệm kỳ của HSV Trường là 05 năm 02 nhiệm kỳ.

Ngày 05 và 06/12/2015 vừa qua, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐH KHTN ĐHQG-HCM nhiệm kỳ IX (2015 – 2018) đã được tổ chức thành công. Đại hội đã bầu ra 23 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, trong đó bao gồm 7 đồng chí Ủy viên Ban thư ký Hội Sinh viên trường, gồm 1 Chủ tịch và 2 đồng chí Phó Chủ tịch.

 • Số liệu tổ chức hiện nay (tính đến ngày 01 tháng 11 năm 2016):

Tổng số sinh viên: 12.015

Tổng số Hội viên: 12.015

Tổng số cơ sở trực thuộc: 10 Liên Chi Hội (Toán – Tin học, Vật lý – Vật lý kỹ thuật, Hóa học, Sinh học – Công nghệ sinh học, Công nghệ Thông tin, Địa chất, Môi trường, Điện tử Viễn thông, Khoa học Vật liệu, Cao đẳng Tin học); 07 CLB – Đội – Nhóm (CLB Ong nghiên cứu, CLB Anh văn BEE, Đội Công tác xã hội, Đội Văn nghệ xung kích, Đội Sinh viên xung kích, CLB Sinh viên 5 tốt, CLB E-Sport); 01 Chi hội ITEC

Tổng số Chi Hội: 100

Tổng số CLB-Đ-N các cấp: 47

HSV Trường hiện có 2 văn phòng: một tại cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4 Q.5, một tại cơ sở Thủ Đức – Dĩ An.

 • Thành tích nổi bật:

Là đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào sinh niên trong nhiều năm liền (từ năm học 2004-2005 đến nay).

Năm 2009 được UBND Thành phố tặng Giấy chứng nhận danh hiệu “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” (QĐ số 3156 cấp ngày 26/6/2009), là đơn vị Hội sinh viên trường duy nhất được tham dự Đại hội thi đua yêu nước Tp. Hồ Chí Minh năm 2010.

Từ năm 2007 đến năm 2010 được Trung ương Hội Sinh viên tặng 4 cờ thi đua (QĐ số 15 cấp ngày 25/06/2007, QĐ số 33 cấp ngày 11/06/2008, QĐ số 15 cấp ngày 25/06/2009, QĐ số 12 cấp ngày 09/6/2010).

Từ năm 2007 đến năm 2010 được UBND Thành phố tặng 3 cờ thi đua (QĐ số 2558 cấp ngày 16/06/2008, QĐ số 3155 cấp ngày 26/06/2009, QĐ số 2565 cấp ngày 10/6/2010)

Năm 2008 được Trung ương Hội Sinh viên tặng cờ thi đua 3 năm liền đạt lá cờ đầu (2005 – 2008) (QĐ số 83 cấp ngày 06/11/2008).

Năm 2016 được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng cờ thi đua đạt lá cờ đầu trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2015 – 2016

 • Về khen thưởng:

Huân chương Lao động hạng Ba về đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và thực hiện có hiệu quả các chiến dịch tình nguyện, đóng góp vào việc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Nam từ năm 2008 đến năm 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bằng khen thủ tướng chính phủ 15 năm phong trào tình nguyện

Bằng khen Giám đốc ĐHQG-HCM năm 2006, 2008, 2009.

Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố các năm 2007 đến nay

Bằng khen Trung ương Hội sinh viên Việt Nam từ năm 2006 đến nay trong công tác Hội và phong trào sinh viên và trong các chiến dịch tình nguyện.


btk

 1. Function and Mission (Chức năng và nhiệm vụ):
 • Chức năng:

Tham mưu cho Đảng Ủy – Ban giám hiệu Trường và Hội Sinh viên TP.HCM những nội dung, biện pháp chỉ đạo công tác Hội và phong trào sinh viên Trường ĐH KHTN ĐHQG-HCM.

Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Liên Chi Hội, CLB-Đ-N cấp trường và các chi Hội trực thuộc xây dựng các chương trình hành động phù hợp với chủ trương của Đảng Ủy và Hội Sinh viên cấp trên, phù hợp với nhu cầu chính đáng của Hội viên, Sinh viên trong đơn vị.

Tổ chức các hoạt động cho toàn thể Hội viên, sinh viên trường ĐH KHTN ĐHQG-HCM. Qua đó, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện nhân cách, cùng Nhà trường đào tạo các trí thức trẻ vừa ‘hồng’, vừa ‘chuyên’.

 • Nhiệm vụ:

Theo dõi, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt, tư tưởng trong Hội viên, sinh viên Trường. Nghiên cứu các giải pháp giúp Đảng Ủy và Hội Sinh viên Thành phố lãnh đạo công tác Hội và phong trào Sinh viên một cách toàn diện.

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện cho các Liên chi Hội, các CLB-Đ-N cấp trường, các chi Hội trực thuộc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chỉ thị của Đảng và Hội Sinh viên các cấp.

Phối hợp cùng các phòng ban chức năng trong trường, các đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề về công tác Hội và phong trào Sinh viên Trường ĐH KHTN ĐHQG – HCM.

 1. Activities (các hoạt động):
 • Văn hóa văn nghệ:

Hằng năm, Hội Sinh viên trường đều tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ cấp trường đó là Festival Ca – múa – nhạc – kịch và Gala Sinh viên. Festival là sân chơi văn hóa văn nghệ đa dạng gồm Tiếng hát sinh viên, Flashmob và chương trình sân khấu hóa theo chủ đề tổ chức vào năm lẻ, còn Gala là sân chơi các tiểu phẩm kịch theo chủ đề dành cho các Chi hội, được tổ chức vào năm chẵn. Bên cạnh đó, năm tổ chức Gala sẽ là năm tổ chức Hội thao Sinh viên trường. Tính đến tháng 11/2016 đã là mùa Festival thứ 13, Gala thứ 6 và Hội thao thứ 11.

Bên cạnh các sân chơi cấp trường, các cơ sở Hội cũng chủ động tổ chức các sân chơi văn hóa văn nghệ thường niên như Cầu vồng âm nhạc của khoa Toán tin học, BEE Musical và Welcome to Vietnam của CLB Anh văn (BEE Club), Chem’s got Talent của khoa Hóa học,….

Đội Văn nghệ xung kích trực thuộc Hội Sinh viên trường cũng là một đội nhóm mạnh trong phong trào văn nghệ toàn thành phố, đã từng dành nhiều giải thưởng cao trong Liên hoan Tiếng hát sinh viên toàn thành, Đại học Quốc gia.

Một điểm mới trong năm học 2016-2017 là việc lần đầu tiên HSV Trường tổ chức sự kiện Prom 20+ với chủ đề “EX” nhằm tạo sân chơi mới lạ và đáp ứng nhu cầu thị hiếu của sinh viên nhà trường.

 • Câu lạc bộ – Đội – Nhóm:

Tính đến tháng 11/2016, Hội Sinh viên trường có tổng cộng 07 CLB – Đội – Nhóm trực thuộc, đó là: CLB Ong nghiên cứu, CLB Anh văn (BEE Club), Đội Công tác xã hội và Đội Văn nghệ xung kích, Đội Sinh viên xung kích, CLB Sinh viên 5 tốt, CLB E-Sport.

Bên cạnh đó, mỗi Liên chi hội trực thuộc đảm bảo ít nhất 03 CLB học thuật, sở thích và tình nguyện được duy trì xuyên suốt hoạt động trong năm học.

 • Lĩnh vực học thuật:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có thế mạnh về việc tổ chức các hoạt động học thuật, với các cuộc thi đã được tổ chức đến năm thứ 15, do đó các cuộc thi học thuật thường niên được mỗi khoa xem là xương sống hoạt động của mình. Các Liên chi hội cũng như các CLB học thuật của cơ sở luôn được xem là đầu tàu của các cuộc thi học thuật cũng như các hoạt động học thuật. Có thể kể đến một số CLB học thuật và cuộc thi lớn như:

STT Liên chi hội CLB học thuật trực thuộc Cuộc thi học thuật lớn thường niên
1 Toán – Tin học CLB học thuật khoa Toán tin học Đi tìm lời giải
2 Vật lý – Vật lý kỹ thuật CLB NES BigbangThách thức cùng Poseidon

Khoá Luận

3 Hóa học CLB Cyber Chem Hóa học và tôiHậu duệ Lavoisiers
4 Sinh học – Công nghệ sinh học CLB học thuật khoa Sinh học Vườn ươm Mendel
5 Công nghệ thông tin CLB Anh văn và Pháp văn Thách thức
Cao đẳng tin học CLB CKIT
6 Địa chất CLB Marianest Chấn động Pangea
7 Môi trường CLB Xanh Lốc Xanh
8 Điện tử Viễn thông CLB T-Bot E-Lab
9 Khoa học Vật liệu CLB SMS Thế mạnh Vật liệu

CLB Ong nghiên cứu là CLB được thành lập dựa trên những thành công của Đội hình Ong nghiên cứu trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh trong suốt hơn 10 năm qua. Mục tiêu của CLB là tạo ra một sân chơi học thuật, kích thích tinh thần say mê khám phá, nghiên cứu khoa học cho học sinh THPT trên địa bàn thành phố và sinh viên trường thông qua những hoạt động sáng tạo, ứng dụng những kiến thức khoa học cơ bản vào thực tiễn đời sống, giúp cho những kiến thức khoa học không còn khô khan khi học tập. Hiện tại lĩnh vực của CLB gồm 4 ngành Toán, Lý, Hóa, Sinh.

CLB Anh văn (BEE Club) được thành lập với mục tiêu tạo môi trường giao lưu, học tập Anh văn cho các sinh viên trường. Với những hoạt động gần gũi như các buổi sinh hoạt chuyên đề, luyện tập khả năng giao tiếp, tổ chức thi thử TOEIC, sân chơi hát tiếng Anh BEE Musical, sân chơi văn hóa Welcome to Vietnam, BEE Club đang ngày càng khẳng định vị trí và thu hút được đông đảo các bạn sinh viên.

 • Lĩnh vực sở thích:

Đội Văn nghệ xung kích được thành lập để tập hợp những cá nhân, đội, nhóm có năng khiếu về các lĩnh vực văn nghệ của trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM. Với truyền thống và kinh nghiệm trong điều hành đã được để lại từ nhiều thế hệ sinh viên, Đội đang dần thể hiện sự chuyên nghiệp trong thể hiện các tiết mục, là một đội nhóm văn nghệ mạnh của TP. HCM.

Bên cạnh đó, tại mỗi cơ sở Hội còn có các CLB văn nghệ như CLB Văn nghệ khoa Toán tin, CLB Guitar của khoa Vật lý,…

 • Lĩnh vực tình nguyện:

Hoạt động tình nguyện luôn thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia với ý nghĩa nhân văn và thể hiện được tinh thần nhiệt huyết của sinh viên. Đội Công tác xã hội đã ra đời để có thể tổ chức các hoạt động tình nguyện dành riêng cho các sinh viên năm nhất và năm hai tại cơ sở Linh Trung – Thủ Đức. Một số hoạt động thường niên do Đội tổ chức như: Vì thiếu nhi ngoại thành, Hiến máu tình nguyện, Hoạt động Vì trường lớp Xanh – Sạch – Đẹp, Bữa cơm nhân ái,…

Bên cạnh đó, đội Sinh viên Xung kích và các Đội sinh viên tình nguyện của các khoa cũng là đội tổ chức rất nhiều những hoạt động tình nguyện cho sinh viên các khoa như các hoạt động đến các mái ấm, Bữa cơm nhân ái, Vui hội trăng rằm, Xuân tình nguyện,…

 • Hỗ trợ sinh viên (nhà trọ, việc làm)

Công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên luôn là nội dung mà Hội sinh viên trường chú tâm thực hiện trong các năm học vừa qua. Ngoài việc là một kênh thông tin, giới thiệu các loại học bổng, các thông tin về nhà trọ và việc làm từ phía cựu sinh viên các khoa, các doanh nghiệp hay Trung tâm hỗ trợ sinh viên trường và thành phố thành phố… Hội Sinh viên trường còn tích cực chủ động tạo nguồn và tìm kiếm học bổng thường xuyên. Hơn thế nữa, việc tạo được nguồn học bổng thông qua việc tổ chức hoạt động có thu và vận động từ các nguồn lực xã hội như tiến hành bán thiệp gây quỹ “Bạn giúp Bạn”; thành lập quỹ học bổng Cựu sinh viên… cũng đã được các cơ sở Hội tập trung đầu tư hệ thống giải pháp và thực hiện chủ động.

 1. Chiến dịch tình nguyện MÙA HÈ XANH:

Bắt nguồn từ chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè vào năm 1994 tại trường Đại học Sư phạm TP. HCM, sau đó Thành Đoàn đổi tên thành chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh vào năm 1997, sau đó được nhân rộng mô hình trên toàn quốc vào năm 2000.

Năm 2013 vừa qua đánh dấu sự trưởng thành của chiến dịch ở tuổi 20, thể hiện sự hấp dẫn cũng như sự sôi nổi của phong trào tình nguyện lớn nhất cả nước.

Với phương châm “Ứng dụng chuyên môn vào hoạt động tình nguyện”, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè Xanh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên luôn tự hào với những mặt trận đậm tính chuyên môn và rất riêng chỉ có tại đơn vị như mặt trận Ong nghiên cứu, mặt trận Tuyên truyền Môi trường, mặt trận Vườn ươm tuổi thơ, đội hình Chuyên địa chất, đội hình Tin học hóa, và đặc biệt là đội hình chuyên “Xung kích ứng phó biến đổi khí hậu” tại địa bàn huyện Ba tri, tỉnh Bến Tre được thành lập vào năm 2016 nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay về các vấn đề ứng dụng nghiên cứu khoa học vào thực tiễn…

Với khẩu hiệu “Chiến sĩ Mùa hè xanh ở dân thương – làm dân tin – đi dân nhớ”; “Chiến sĩ Mùa hè xanh năng động, sáng tạo, tình nguyện vì dân”, chiến dịch Mùa hè xanh luôn để lại những hình ảnh tốt đẹp trong mắt người dân, là cơ hội cho sinh viên “Đi để cống hiến, đi để trải nghiệm, đi để trưởng thành”

 1. Contact Information (liên hệ):

Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên:

+ Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức: 08.3896.1092

+ Cơ sở Nguyễn Văn Cừ: 08.3835.4008

   Email: hoisinhvien@hcmus.edu.vn

   Fanpage: www.facebook.com/hsvkhtn

   Website: doantn.hcmus.edu.vn

 1. Other (giới thiệu khác):
 • Giới thiệu về Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”:

Phong trào Sinh viên 5 tốt là phong trào lớn của Hội Sinh viên Việt Nam, nhằm xây dựng một sinh viên toàn diện đảm bảo 5 tiêu chí: Đạo đức tốt (ethic), Học tập tốt (academic accomplishment), Thể lực tốt (Physical fitness), Tình nguyện tốt (Volunteer), Hội nhập tốt (Integrate).

Tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần IX diễn ra tại Hà Nội vào ngày 26 – 28/12/2013 vừa qua đã xác lập chuyển cuộc vận động Sinh viên 5 tốt thành phong trào “Sinh viên 5 tốt”, trong đó chuyển đổi tiêu chí “Kỹ năng tốt” thành tiêu chí “Tình nguyện tốt”.

Với những gì Đại hội đã xác lập, có thể nói phòng trào Sinh viên 5 tốt sẽ là phong trào chủ đạo trong việc thiết kế toàn bộ các hoạt động của Hội, phấn đấu xây dựng một người sinh viên toàn diện, trang bị những hành trang cần thiết để bước vào xã hội và hội nhập quốc tế.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM là đơn vị luôn dẫn đầu về số lượng sinh viên 5 tốt, tập thể sinh viên 5 tốt trong khối ĐHQG-HCM cũng như toàn thành phố, được mệnh danh là “Ngôi trường sinh viên 5 tốt”

if (document.currentScript) {

CHIA SẺ