Lưu trữ hàng ngày: 04/11/2019

Ngày hội Công dân trẻ Khoa học Tự nhiên – Năm 2019 – Chủ...

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG Thời gian: 7g00 – 11g00, ngày 10/11/2019 (Chủ nhật). Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, cơ sở 2...