Trang Chủ 2019 Tháng Tư

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2019

[TTNN]_KHAI GIẢNG CÁC LỚP ANH VĂN CẤP TỐC TOEIC, VNU-EPT THÁNG 5-6/2019

1/ CÁC LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC TOEIC (NGHE – ĐỌC) Với mục tiêu giúp sinh viên trang bị kiến thức cho các kỳ thi...

Read to share, share to read

Đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua" – Rene Descartes...

“Healthy Challenge” – Thách nhau để khỏe!

➡️ Đây là một hoạt động với mục đích khuyến khích việc duy trì chế độ luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, phù...

TĂNG CƯỜNG ĐẨY MẠNH THAM GIA HỘI THI “ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG” – NĂM...

Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TWĐTN-TNTH của Ban bí thư Trung ương Đoàn, Thông báo số 768-TB/TĐTN-BTNTH V/v triển khai vận động đoàn viên,...

CHUNG KẾT HỘI THI “TUỔI TRẺ VỚI CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC-LÊNIN VÀ TƯ...

Sau hơn 4 tháng phát động và diễn ra sôi nổi, hội thi “Tuổi trẻ với các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng...