TĂNG CƯỜNG ĐẨY MẠNH THAM GIA HỘI THI “ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG” – NĂM 2019

0
2407

Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TWĐTN-TNTH của Ban bí thư Trung ương Đoàn, Thông báo số 768-TB/TĐTN-BTNTH V/v triển khai vận động đoàn viên, giáo viên, sinh viên tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III – Năm 2019. Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về việc tăng cường tuyên truyền, triển khai đến cán bộ Đoàn-Hội các cấp, đoàn viên, thanh niên, cán bộ trẻ tham gia chương trình như sau:

 1. Đối tượng dự thi
 • Bảng A: sinh viên các khoa, ngành tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.
 • Bảng B: Giảng viên trẻ, cán bộ trẻ, nghiên cứu sinh thuộc các khoa, phòng thí nghiệm, phòng ban trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
 1. Thời gian tổ chức: 25/3/2019 – 28/4/2019 (05 tuần).
 2. Cách thức dự thi: Mỗi cá nhân đăng ký tham gia và làm bài trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ anhsangsoiduong.vn.
 3. Tiêu chí:
 • Mỗi cơ sở Đoàn – Hội triển khai, vận động ít nhất 70% cán bộ Đoàn-Hội, ít nhất 20% sinh viên (không bao gồm cán bộ Đoàn-Hội).
 • Đoàn khối cán bộ trẻ vận động ít nhất 40% cán bộ trẻ tham gia.
 1. Phân công thực hiện
 • Ban tuyên giáo Đoàn trường: triển khai truyền thông trên các trang thông tin điện tử của Đoàn trường; là bộ phận tham mưu trực tiếp theo dõi phần thi cá nhân trực tuyến; chuẩn bị phần thi trực tuyến tập trung vào các đợt do Ban thường vụ Thành đoàn phân công vào Tuần 4 (15/4 – 21/4/2019); phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% thành viên Ban tuyên giáo, 100% thành viên CLB Lý luận trẻ, 100% thành viên Tổ xung kích tham gia Hội thi.
 • Cơ sở Đoàn – Hội: Đoàn khoa – Liên chi hội phối hợp đẩy mạnh tập trung tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia 5 tuần thi. Đặc biệt, vận động đoàn viên, thanh niên tại cơ sở tham gia vào Tuần thi trực tuyến tập trung tại các phòng máy do Đoàn trường chuẩn bị.
 • Đoàn trường chủ động liên hệ Ban Thanh niên Trường học Thành đoàn, Ban tổ chức Hội thi trích xuất dữ liệu và kết quả thi của sinh viên trường tham gia 2/5 tuần thi, mỗi tuần đạt tối thiểu 50% điểm. Dữ liệu này phục vụ cho việc:

+ Tính tham gia hoạt động cho sinh viên.

+ Tính hoàn thành thi 6 bài lý luận chính trị cho sinh viên (đối với sinh viên đã học mà chưa thi hoặc chưa học).

 • Để thông tin về Hội thi được diễn ra thành công và đảm bảo mục tiêu đề ra, Ban thường vụ Đoàn trường phân công Đ/c Lê Trường Thịnh – UV BCH Đoàn trường, Thành viên Ban tuyên giáo (0943657229)Đ/c Đặng Thị Kỳ Duyên – UV BCH Đoàn trường, Thành viên Ban tuyên giáo (0911826148) phụ trách phần thi trực tuyến cá nhân và phần thi trực tuyến tập trung.

instagram takipçi

CHIA SẺ