Trang Chủ 2022 Tháng Tư

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2022

“Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022” và “Năm Đoàn kết hữu nghị...

0
Theo Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tuyên truyền về lịch sử quan hệ hai nước, các dấu mốc...