Các biểu mẫu phục vụ các hoạt động Đoàn – Hội

0
2686

Tùy vào hoạt động, cơ sở điều chỉnh thông tin cho phù hợp, thường trực cơ sở thêm 1 chỗ để ký tên và xin ý kiến thường vụ phụ trách, sau đó mang trực tiếp lên Văn phòng Đoàn để được duyệt và xác nhận.

Tùy vào loại công văn mà gửi ở Phòng Quản trị thiết bị (cơ sở vật chất) hoặc Tổ chức hành chính (ra vào trường, ngủ lại đêm).

Cong van treo bandroll (HSV)_QTBT
Cong van muon phong, GD (HSV)_QTTB
Cong van muon phong, GD (Doan)_QTTB
Cong van dat ban (HSV)_QTBT
Cong van dat ban (Doan)_QTBT
Cong van xin o lai qua dem (Doan)
Cong van xin o lai qua dem (Hoi)
Cong van xe vao cong (Doan)
Cong van xe vao cong (HSV)

 

CHIA SẺ