Giấy xác nhận tham gia hoạt động

0
13567

Sinh viên điền đầy đủ thông tin về việc xác nhận, thông tin cá nhân và cung cấp chính xác các thông tin về hoạt động (Tên hoạt động, cấp tổ chức, thời gian tổ chức). Sau đó thực hiện xác nhận theo 2 hướng sau:

* Nếu hoạt động do Đoàn tổ chức:
– Chi Đoàn xác nhận (chỉ có Bí thư hoặc Phó Bí thư chi Đoàn mới có thẩm quyền xác nhận, ký tên xác nhận) –> Chuyển lên Đoàn Khoa (chỉ có Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn khoa mới có thẩm quyền xác nhận, ký tên xác nhận) –> Chuyển lên Đoàn trường xác nhận, đóng dấu.

* Nếu hoạt động do Hội sinh viên tổ chức:
– Chi Hội xác nhận (chỉ có Chi Hội trưởng hoặc Chi Hội phó mới có thẩm quyền xác nhận, ký tên xác nhận) –> Chuyển lên Liên chi Hội (chỉ có Liên Chi Hội trưởng hoặc Liên Chi Hội phó mới có thẩm quyền xác nhận, ký tên xác nhận) –> Chuyển lên Hội sinh viên trường xác nhận.

 

Nếu các bạn sinh viên khu vực Thủ Đức – Dĩ An sẽ phải gửi lại Văn phòng Đoàn Thủ Đức – Dĩ An để cán bộ Văn phòng chuyển về cơ sở Nguyễn Văn Cừ xác nhận, hoặc sinh viên mang hồ sơ trực tiếp lên Văn phòng Đoàn Nguyễn Văn Cừ xác nhận.

Đối với những giấy tờ bị nhào nát, không đúng qui định sẽ không được xác nhận.

Biểu mẫu: Quy trinh xac nhan hoat dong

 

 

}

CHIA SẺ