Danh sách sinh viên đăng ký xe về Linh Trung – Đêm hội Văn hóa

0
1396

Danh sách sinh viên đăng ký xe về Linh Trung trong Đêm hội Văn hóa (26/3/2016)

Xe sẽ di chuyển về Linh Trung sau khi chương trình kết thúc. (đưa về KTX Khu A và KTX Khu B).

Các bạn có tên trong danh sách vui lòng tập trung tại sân trường và BTC sẽ thông tin di chuyển ra xe ngay sau khi chương trình kết thúc.

BTC cũng đã liên hệ KTX để các bạn có thể về trễ (nếu có).

Những trường hợp đăng ký nhưng không tham gia được vui lòng báo qua mail doantn.khtn@gmail.com để BTC cập nhật tình hình xe di chuyển.

Thông tin về chương trình Đêm hội Văn hóa

Danh sách xe_ 26.3

STT Họ và tên MSSV
1 Nguyễn Tất Nam Phương 1512416
2 Đặng Trần Trí Nhật 1519136
3 Trần Trọng Hiệu 1423018
4 Ngô Bùi Ái Nhi 1413108
5 Nguyễn Ngọc Sang 1420103
6 Nguyễn Mạnh Cầm 1423006
7 Lê Toàn 1313194
8 Nguyễn Phi Hồng 1514076
9 Lã Thị Mai Dung 1514028
10 Trần Hồng Cẩm 1513013
11 Phạm Thị Ngọc Mai 1517085
12 Phạm Ngọc Yến Nhi 1413109
13 Nguyễn Thị Thanh Ngân 1511186
14 Trần Thành Trung 1512618
15 Đặng Thanh Vương 1511348
16 Hoàng Thị Hoài Gấm 1422049
17 Lưu Khởi Toàn 1514271
18 Hứa Huỳnh Minh 1518123
19 Lê Trung Sỷ 1422182
20 Lưu Khởi Toàn 1514271
21 Huỳnh Minh Thư 1517158
22 Mai Hồ Thúy Minh 1511170
23 Nguyễn Mỹ Anh 1415008
24 Lưu Khởi Toàn 1514271
25 Lê Thị Diễm Phúc 1515197
26 Nguyễn Gia Huỳnh 1512214
27 Trần Thị Thanh Dung 1417039
28 Nguyễn Xuân Đức 1514048
29 Văn Thị Mỹ Thu 1414353
30 Huỳnh Thị Mỹ Trinh 1417343
31 Nguyễn Thúy Phượng Anh 1514006
32 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 1517040
33 Lê Kim Hà 1511071
34 Phạm Thị Ngọc Nhiên 1517106
35 Thái Thị Diệu 1517027
36 Tăng Thị Yến Nhi 1522071
37 Lê Huỳnh Như 1517111
38 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1415334
39 Trần Thị Hoằng 1422080
40 Trần Mạnh Chung 1512043
41 Lê Thị Thu Uyên 1517197
42 Nguyễn Trần Hồng Ti 1517163
43 Phan Phượng Ngân 1518134
44 Võ Thị Minh Thư 1422226
45 Phan Thị Kiều 1521028
46 Trần Thị Thùy Trang 1513197
47 Thạch Thị Sô Thanh 1518192
48 Nguyễn Thị Xuân Nương 1415343
49 Đậu Thị Nhàn 1417208
50 Nguyễn Thanh Trúc 1412594
51 Từ Văn Phát 1322225
52 Nguyễn Thanh Hưởng 1412220
53 Phan Thị Thao 1415420
54 Nguyễn Thị Thùy Dương 1418051
55 Nguyễn Văn Kế 1412224
56 Vĩnh Phúc Hưng 1418113
57 Võ Quốc Cường 1412071
58 Nguyễn Ngân Hà 1515061
59 Hồ Thị Phương Truyền 1415536
60 Trâần Ngọc Sơn 1415401
61 Hôồ Thị Thúy Vân 1514316
62 Nguyễn Bình An 1512010
63 Nguyễn Thị Liên 1415205
64 Phạm Thị Bích Ngà 1415268
65 Nguyễn Trí Toàn 1516146
66 Trần Nguyễn Minh Thư 1515278
67 Nguyễn Đình Huy 1518079
68 Bùi Khôi Nguyên 1517100
69 Nguyễn Xuân Nam 1319218
70 Lê Văn Sang 1511259
71 Nguyễn Trần Minh Khan 1521026
72 Cao Thị Ngọc Nho 1418196
73 Ngô Thị Phương Trinh 1418360
74 Trần Diễm Kiều 1415193
75 Nguyeễn Văn Sỹ 1415406
76 Huỳnh Dương Thị Cẩm Tuyên 1415552
77 Trần Thị Lệ Nhân 1415310
78 Lê Văn Nam 1512334
79 Nguyễn Hữu Phong 1512400
80 Nguyễn Thị Kim Chi 1511030
81 Võ Quang Ngọc 1418180
82 Nguyễn Chí Quyền 1515213
83 Trương Thị Bích Phương 1413124
84 Vũ Thị Linh Chi 1414038
85 Nguyễn Đình Chương 1512044
86 Lê Quang Luật 1519106
87 Nguyễn Anh Vũ 1512684
88 Đỗ Thị Huệ 1514080
89 Bùi THị Huyền 1514081
90 Đoàn Văn Thiệu 1517148
91 Lê Hoàng Ngọc 1517097
92 Dương Thị Xuyến 1418402
93 Đặng Mỵ Thanh Trâm 1518232
94 Kinh Thị Thảo 1518197
95 Trần Thị Kim Hoàng 1315158
96 Trần Thị Nhật Nguyên 1518141
97 Trần Quang Thảo Vy 1518268
98 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1418131
99 Võ Thị Hạnh Đan 1418054
100 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 1315643
101 Nguyễn Thị Thanh Tú 1413206
102 Nguyễn Thị Thu Huyền 1417113
103 Nguyễn Thi Đẹp 1417064
104 Võ Khánh Linh 1414182
105 Lê Ngọc Linh Đan 1417058
106 Lê Thị Thanh Thùy 1322299
107 Nguyễn Thị Mỹ Thường 1322305
108 Nguyễn Đức Hòa 1521021
109 Huỳnh Thúy Thy 1521077
110 Trần Thị Ngọc Khương 1521027
111 Nguyễn Thanh Duy 1519029
112 Nguyễn Ngọc Hảo 1515065
113 Đỗ Thị Hoài Thu 1418308
114 Hoàng Thị Thu Hiền 1418088
115 Trương Thụy Thúy Lành 1519095
116 Nguyễn Thị Lãnh 1519096
117 Lê Thị Hằng 1511084
118 Nguyễn Quốc Huy 1419118
119 Phạm Kiều Phương Minh 1419179
120 Phạm Võ Như Quỳnh 1511258
121 Lê Thị Mỹ Huyền 1415150
122 Trần Thị Trúc Mai 1422375
123 Nguyễn Thị Hồng Châu 1418025
124 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 1513422
125 Hoàng Việt Phú 1523035
126 Trần Anh Quốc 1523038
127 Trần Vũ Ngọc Trâm 1519207
128 Chu Thế Công 1318039
129 Huỳnh Thị Thanh Tâm 1414314
130 Nguyễn Thị Minh Tâm 1415409
131 Bùi Ánh Thùy 1414356
132 Nguyễn Thị Nhựt Linh 1421044
133 Nguyễn Thị Tố Uyên 1516168
134 Trịnh Nguyễn Yến Nhi 1523032
135 Nguyễn Thị Cẩm Giang 1515059
136 Nguyễn Đoàn hoàng huy 1523017
137 Nguyễn Hùng Hải 1519042
138 Tạ Hoàng Thảo Vy 1511353
139 Nguyễn Quốc Cường 1512051
140 Hoàng Trung Hiếu 1512159
141 Bùi Thị Xuân Quỳnh 1515216
142 Lê Hoàng Nam 1412334
143 Nguyễn Trung Hiếu 1412165
144 Trần Thị Ngoan 1514154
145 Dương Thị Bích Giang 1414082
146 Nguyễn Hồng Hà 1516042
147 Lùi Nhật Uyên Chi 1517023
148 Trần Thị Thanh Tâm 1517134
149 Trần Thanh Phong 1312436
150 Huỳnh Thị Thanh Tâm 1414314
151 Huỳnh Thị Mỹ Quyên 1415387
152 Trương Thị Hoài Thương 1415476
153 Huỳnh Thị Hồng Mai 1422128
154 Huỳnh Thị Kim Hoa 1422327
155 Trần Minh Nhật 1518147
156 Trần Ngọc Vân Anh 1518008
157 Hồ Thị Ly 1414452
158 Huỳnh Dương Thị Cẩm Tuyên 1415552
159 Hồ Thị Phương Truyền 1415536
160 Nguyễn Thị Châu 1417025
161 Xú Mỹ Dính 1417035
162 Từ Mỹ Hoa 1415136
163 Nguyễn Thị Thu Trang 1413183
164 Phạm Thị Hoàng Hà 1415103
165 Cao Thị Lê 1415203
166 Lê Thị Kiều Ái 1416250
167 Vũ Thị Vân 1422269
168 Đặng Nhật Nam 1419186
169 Nguyễn Thị Kim Yến 1419396
170 Lý Thuận Thuận 1460964
171 Tôn Trần Thiện Khiêm 1412247
172 Bùi Thị kim Thuý 1417304
173 phạm huỳnh yến trinh 1417347
174 Huỳnh Ngọc Ngân 1518130
175 Hoàng Kiều Minh 1518122
176 Nguyễn Phú Cường 1420020
177 Lê Đình Việt Huy 1512197
178 lý đa huy 1514086
179 Trần Lan Hương 1514093
180 Hứa Thành 1517136
181 Nguyễn Như Thiên 1517147
182 Hồ Thị Hà 1512135
183 Đỗ Dương Gia Bảo 1361008
184 Thạch Thị Xong 1414427
185 Nguyễn Chí Cường 1420018
186 Nguyễn Xuân Lộc 1520103
187 Huỳnh Hiền Vinh 1518264
188 Trần Nhật Minh 1419180
189 Đào Xuân Tin 1512574
190 Nguyễn Ngọc Thái 1512502
191 Nguyễn Ngọc Viên 1520226
192 Nguyễn Đình Vũ 1519229
193 Lê Xuân Dũng 1420023
194 Hoàng Thị Tuyết Nhi 1518149
195 Đoàn Thị Tuyết 1519216
196 LÊ NGUYỄN NHẬT KHÁNH 1519084
197 Đỗ Thanh Hải 1414096
198 NGUYỄN NHẬT NAM 1523029
199 PHẠM HỮU TUẤN 1523062
200 Nguyễn Thanh Duy 1519029
201 Nguyễn Kim Ngân 1513110
202 Phan Thị Kha Mi 1319215
203 Trần Hà Lạc 1518097
204 Nguyễn Văn Hậu 1516051
205 Phan hồng Đào 1311061
206 Lê Văn Toàn 1413175
207 Trần Hồ Khánh Duyên 1415073
208 Lữ Hồ Sen 1517130
209 Chương Thị Ngọc Hiếu 1518066
210 Triệu Nghi Bình 1518020
211 Huỳnh Thị Mỹ Xuân 1518270
212 Cao Hà Tím 1515289
213 Nguyễn Trọng Nhơn 1512388
214 Hoàng Ngọc Phương Đại 1314095
215 Lê Thị Thúy Vân 1361124
216 Đỗ Dương Gia Bảo 1361008
217 Lê Thị Kiều Loan 1519100
218 Đinh Nữ Kiều Nhi 1314296
219 Lê Huyền Bảo Chi 1517022
220 Lê Minh Châu 1513014
221 Võ Tiến Đạt 1512108
222 Nguyễn Duy Linh 1415216
223 Phan Thị Ngọc Huyền 1519068
224 Trần Trung Kiên 1518090
225 Bùi Bảo Trân 1318416
226 La Tấn Tài 1416450
227 Nguyễn Phương Vy 1318476
228 Mai Tan Thanh 1513170
229 Nguyễn Thị Huỳnh Mai 1517084
230 Nguyễn Thị Huỳnh Mai 1517084
231 Đoàn Thị Mỹ Trinh 1557020068
232 Đào Thị Hải Hà 1319085
233 Nguyễn Thị Hà Thanh 1557040110
234 Võ Quốc Khải 1416074
235 Lưu Nhã Ái 1418013
236 Nguyễn Thị Tú Mai 1418145
237 Lê Thị Anh Thư 1521076
238 Lê Lâm Bảo Ngọc 1513116
239 Nguyễn Thị Thùy Dung 1511044
240 Võ Quang Ngọc 1418180
241 Lê Đặng Thành Trai 1418334
242 Nguyễn Thái Ngọc 1418178
243 Võ Thị Bích Nhi 1414252
244 Dương Thị Xuyến 1418402
245 Phan Thị Mỹ Duyên 1517031
246 Trần Thị Kim Yến 1423072
247 Nông thị thuỷ 1520196
248 Sô hờ uyên 1520224
249 Võ Hô` Ái Quý 1516110
250 Dương Thị Thu Thủy 1519187
251 Hồ Phú Vinh 1519226
252 Lý Văn Nam 1512336
253 Nguyễn Thị Như Quỳnh 1416154
254 Trần Thị Thiên Trang 1517168
255 Hồ Thị Hồng Trang 1513196
256 Hoàng Nhật Linh 1520096
257 Trần Thị Như Xuân 1511354
258 Trần Minh Nhựt 1420223
259 Đặng Lê Kỳ Duyên 1417042
260 Lưu Trần Thu Thảo 1417283
261 Bùi Ngọc Thiện 1513177
262 Trần Phương Trinh 1415527
263 Nguyễn Trịnh Quỳnh Như 1415335
264 Huỳnh Thị Thuỷ Tiên 1415487
265 Dư Thị Anh 1417003
266 Khưu Minh Huệ 1520067
267 Nguyễn Ngọc Tuyến 1417360
268 Văn Cẩm Tiên 1314436
269 Huỳnh Thảo Phương 1418223
270 Hồ Vĩnh Thắng 1420123
271 Huỳnh Trần Hồng Nhật 1520131
272 Lê Hoài Nhân 1513120
273 Đỗ Trần Huy 1513066
274 Huỳnh Minh Hiếu 1513050
275 Phạm Thị Lan Hương 1519075
276 Trần Đăng Gia Linh 1557060068
277 Nguyễn Minh Nhật Thảo 1419278
278 Trần Nhật Hải 1512144
279 Trần Văn Lâm 1513086
280 Huỳnh Thị Cẩm Sen 1420105
281 Phan Ngọc Cao Huy 1513068
282 Trần Thị Liễu 1413080
283 Huỳnh Vũ Anh Thư 1415470
284 Nguyễn Minh Thư 1415472
285 Nguyễn Thị Diễm Thúy 1419303
286 Phạm Khánh Thi 1419289
287 Trần Thế Vinh 1514322
288 Phan Hữu Tín 1523057
289 Nguyễn Ngọc Hàn Ny 1523034
290 Ung Nho Hóa 1413059
291 Lâm Hậu Nil 1514185
292 Nguyễn Thị Cẩm Loan 1411155
293 Huỳnh Thị Thùy Trang 1417326
294 Lê Văn Nhựt 1523033
295 Trần Thanh Hải 1519043
296 Nguyễn Văn Thiên 1519181
297 Ngô Minh Tiến 1413168
298 Mai Văn Thịnh 1413149
299 Trần Vũ Hoàng Thanh Tùng 1519221
300 Nguyễn Đoàn Hoàng Huy 1523017
301 Nguyễn Thị Thanh Trúc 1517182
302 Nguyễn Thị Phương Thảo 1519177
303 Lê Minh Tuấn 1411341
304 Hồ Yến Nhi 1519140
305 Hồ Thị Hà 1512135
306 Nguyễn Thị Nga 1416107
307 Đoàn Thị Hương Lý 1414193
308 Nguyễn Chí Công 1511033
309 Phan Thanh Tùng 1414404
310 Trần Phước Tài 1520166
311 Đặng Hồ Kim Ngân 1515155
312 Nguyễn Trọng Tuấn 1420154
313 Phạm Linh Tâm 1418264
314 Bùi Thị Yến 1411381
315 Phan Thụy Thảo Sương 1415405
316 Lê Minh Trung 1414387
317 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 1519217
318 Nguyễn Phương Nam 1513108
319 Nguyễn Phước Quý Quang 1512434
320 Nguyễn Trần Kim Ngân 1414215
321 Võ Ngọc Lâm 1211890
322 Nguyễn Thị Kiều Trang 1511314
323 Mai Thị Thanh Thảo 1313583
324 Nguyễn Đoan Hồng Trang 1313635
325 Trần Hồng Nam 1416105
326 Lê Hùng Khuê 1219128
327 Trịnh Mỹ Nhân 1413245
328 Trần Thị Thùy Trinh 1411331
329 Võ Hồ Ái Quý 1516110
330 Trần Mạnh Chung 1512043
331 Nguyeễn Thị Thu Thảo 1419280
332 Lê Thị Thu Thảo 1517141
333 Trần Mỹ Hạnh 1517049
334 Lê Thị Kim Thoa 1511292
335 Bùi Thị Châm 1556030011
336 Phạm Huỳnh Yến Trinh 1417347
337 Đỗ Vũ Kiều Duyên 1422027
338 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1415152

 

}

CHIA SẺ