[Video] – Gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên

0
3154

Chương trình đã kết thúc. Các bạn có thể xem lại chương trình thông qua video sau.
Bắt đầu từ phút 34 các bạn nha!

 

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

CHIA SẺ