PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH NĂM – Vụ án: MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

0
204
Sáng nay có gì?
PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH NĂM 2022
– Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, cơ sở Thủ Đức – Dĩ An
– Thời gian: 8g30 ngày 06/4/2022
Vụ án: MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY
Bị cáo: Sinh viên năm 2.
Đơn vị phối hợp: Đội hình tư vấn và giảng dạy pháp luật cộng đồng trường ĐH Kinh tế – Luật.
CHIA SẺ