Thực hiện chương trình Công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên năm 2022, với mong muốn đồng hành xây dựng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM ngày càng phát triển. Tạo môi trường cho người học gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo nhà trường về các vấn đề liên quan đến người học. Đoàn trường triển khai việc lấy ý kiến đóng góp – hiến kế xây dựng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Đối tượng: Người học

Thời gian: Từ ngày 21/3/2022 tới ngày 31/10/2022

Hằng tháng Ban tổ chức sẽ tiến hành lọc ý kiến và gửi các đơn vị liên quan.

CHIA SẺ