Nhằm tạo môi trường tăng cường các kỹ năng sinh viên Tự nhiên.

Đoàn trường chỉ đạo Trung tâm hỗ trợ sinh viên thực hiện và ra mắt Fanpage Kỹ năng Sinh viên Tự nhiên với nội dung sinh động thường xuyên trên Fanpage giúp sinh viên nắm bắt được những chuyên đề kỹ năng phù hợp với mình.

https://www.facebook.com/skill.hcmus/

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

CHIA SẺ