Lưu trữ hàng ngày: 15/11/2020

[TCXD ĐOÀN] – HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH KHOA...

Trưa ngày 15/11/2020 (Chủ nhật), tại phòng I78 trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã diễn ra Hội nghị Nội bộ và...