THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUẢN LÝ SỔ ĐOÀN CỦA ĐOÀN VIÊN LÀ SINH VIÊN KHÓA 2017

0
11
Đoàn Thanh niên trường thông báo đến Đoàn viên về việc quản lý sổ Đoàn đối với Đoàn viên là sinh viên khóa 2017, cụ thể như sau:
1️⃣ Về việc rút sổ Đoàn đối với sinh viên khóa 2017:
– Thời gian đăng ký rút sổ Đoàn tập trung: Từ ngày 03/01/2024 đến hết ngày 24/01/2024.
– Thời gian trả sổ Đoàn tập trung: Từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 29/03/2024.
– Hình thức đăng ký rút sổ Đoàn:
+ Đăng ký rút sổ Đoàn theo hình thức trực tuyến tại đường dẫn: https://bit.ly/rutsoDoanHCMUS
+ Xem kết quả rút sổ Đoàn tại đường dẫn: https://bit.ly/KQrutsoDoanHCMUS
+ Khi đã có sổ, nhận sổ trực tiếp tại Văn phòng Đoàn Thanh niên cơ sở 1 (Phòng F.106, số 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TP.HCM)
– Đối tượng thực hiện rút sổ: Toàn bộ Đoàn viên là sinh viên khóa 2017 (bao gồm sinh viên đã tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp).
2️⃣ Về việc hủy sổ Đoàn đối với sinh viên khóa 2017:
Theo điều lệ Đoàn, Đoàn viên không tham gia sinh hoạt Đoàn hoặc không đóng Đoàn phí 3 tháng liên tục trong vòng 1 năm mà không có lý do chính đáng thì sẽ xem xét, quyết định xóa tên trong danh sách Đoàn viên. Căn cứ theo điều lệ Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn trường quyết định sẽ hủy sổ Đoàn của Đoàn viên là sinh viên khóa 2017, cụ thể như sau:
– Đối tượng bị hủy sổ Đoàn: Đoàn viên là sinh viên từ khóa 2017 (trừ các trường hợp đã đăng ký rút sổ nhưng chưa được xử lý hoàn tất).
– Thời gian chính thức hủy sổ: Từ ngày 30/3/2024 (Sau ngày này, Ban Chấp hành Đoàn trường không tiếp nhận khiếu nại hoặc ý kiến về vấn đề sổ Đoàn của các đối tượng được đề cập phía trên).
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ĐAI PHỐH CH MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HOC TƯ HIÊN THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUẢN LÝ SỔ ĐOÀN CỦA ĐOÀN VIÊN LÀ SINH VIÊN KHäA 2017 Đ CÁC MỐC THỜI GIAN CÂN LƯU Ý: THỜI GIAN ĐĂNG KÝ RÚT Sá: 03/01 24/01/2024 THỜI GIAN TRẢ sổ: 26/02 29/3/2024 THỜI GIAN HỦY Sá: 30/3/2024 Sá ĐOÀNVIÊN ĐOÀN Họt Đơnv 6 NHAXUATBANTHANHNIỀN i ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Toàn bộ Đoàn viên là sinh viên khóa 2017 đã tố‘t nghiệp và chưa tốt nghiệp ĐĂNG KÝ RÚT Sá ĐOÀN TẠI ĐÂY'
CHIA SẺ