Thông báo số 1

Hội nghị khoa học trẻ Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM  Lần 1 – Năm 2024 

Chủ đề: “Khoa học công nghệ hướng đến tương lai”

Hội nghị dự kiến gồm 3 tiểu ban:

  • Tiểu ban Toán – Công nghệ thông tin
  • Tiểu ban Khoa học tự nhiên (bao gồm các lĩnh vực Sinh, Hóa, Địa chất, Môi trường).
  • Tiểu ban Kỹ thuật, Công nghệ kỹ thuật (bao gồm các lĩnh vực Vật lý, Điện tử – Viễn thông, Khoa học và Công nghệ vật liệu).

Hạn chót đăng ký và nộp tóm tắt (abstract): ngày 14/4/2024

Đối tượng tham gia: Sinh viên, Cao học viên, Nghiên cứu sinh (Người học)

Link đăng ký: http://svnckhcn.hcmus.edu.vn/

Mẫu tóm tắt (abstract): http://svnckhcn.hcmus.edu.vn/template-abstract-hoi-nghi-khoa-hoc-tre-truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dhqg-hcm-lan-01-nam-2024/

Thông tin Chi tiết: https://bit.ly/ThongtinVNU-HCMUS-YSC-2024

CHIA SẺ