Home Chuyên mục Tin mới ĐOÀN TRƯỜNG KHOA HỌC TỰ NHIÊN NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH – HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG KHOA HỌC TỰ NHIÊN NHẬN BẰNG KHEN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NA

ĐOÀN TRƯỜNG KHOA HỌC TỰ NHIÊN NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH – HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG KHOA HỌC TỰ NHIÊN NHẬN BẰNG KHEN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NA

0
ĐOÀN TRƯỜNG KHOA HỌC TỰ NHIÊN NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH – HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG KHOA HỌC TỰ NHIÊN NHẬN BẰNG KHEN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NA
Sáng ngày 17/9/2022, tại Học viện Cán bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn – Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực Đại học – Cao đẳng – Trung cấp, công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố năm học 2021 – 2022 và triển khai các nội dung năm học 2022- 2023
Đoàn trường Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM vinh dự nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường Đại học – Cao đẳng năm học 2021 – 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Cờ thi đua của Ban Chấp hành Thành Đoàn về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 – 2022.
Đ/c Đặng Trần Trí Nhật – Phó Bí thư Đoàn trường thay mặt nhận Cờ thi đua của Trung Ương Đoàn
Đ/c Huỳnh Tuấn Khương – Bí thư Đoàn trường thay mặt nhận Cờ thi đua của Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh

Hội Sinh viên trường Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM vinh dự nhận Bằng khen của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vì thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 – 2022.

Đ/c Lê Thị Thu Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Sinh viên trường thay mặt nhận Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam