TIÊU CHÍ HỌC SINH 3 TỐT NĂM HỌC 2022

0
568

Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM triển khai thông báo số 2646-TB/TĐTN-BTNTH về xét trao danh hiệu “Học sinh 3 tốt TP. Hồ Chí Minh năm 2022”

Thông báo Thành Đoàn

CHIA SẺ