Nhằm khảo sát, đánh giá trải nghiệm sử dụng và các đề xuất cải thiện dịch vụ cho dự án xe đạp công cộng E-bike, mời các bạn sinh viên thực hiện khảo sát theo link bên dưới.
Thời gian thực hiện khảo sát đến hết ngày 11/6/2018.
Link trực tiếp:
Link bài viết từ facebook:
CHIA SẺ