[LIVE]_ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI BÍ THƯ THỨ NHẤT TW ĐOÀN NĂM 2019

0
1460

BÍ THƯ THỨ NHẤT TRUNG ƯƠNG ĐOÀN ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN CẢ NƯỚC
Chủ đề tháng thanh niên 2019 : Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng 

Đ/c LÊ QUỐC PHONG – Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Các bạn ĐV-TN cần rõ hoặc hiểu thêm điều gì về các phong trào hoạt động, mong muốn đóng góp hiến kế, hoặc có nguyện vọng cứ trực tuyến tại đây nhé!

Link: https://www.facebook.com/bantuyengiaotwd/videos/1797852246985455/UzpfSTEwMDAwMzAzNTI4OTIzMDoxOTY3OTExMjk5OTg2Njk0/?notif_id=1553135356980327&notif_t=feedback_reaction_generic

CHIA SẺ