GẶP GỠ “THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC TIÊU BIỂU” – NĂM 2018

0
4445

GẶP GỠ 10 GƯƠNG “THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC TIÊU BIỂU” TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM – NĂM 2018

55441107_2273760239561475_4689069028314972160_o

Với 13 lĩnh vực của Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tiêu biểu” và Tập thể tiên tiến làm theo lời Bác tiêu biểu” – Năm 2018. Hội đồng xét chọn đã bình chọn được 10 cá nhân và 01 tập thể tiêu biểu của trường ĐH Khoa học Tự nhiên là Tập thể Đoàn khoa Địa chất.

Bên cạnh đó, Đoàn trường đã công nhận 64 cá nhân đạt Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và 15 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể tiên tiến làm theo lời Bác” – Năm 2018

Chúc mừng các cá nhân và tập thể của trường ĐH Khoa học Tự nhiên !

#Moingay1tintot #Moituan1cauchuyendep #HCMUS

CHIA SẺ