Trang Chủ Tags ĐTTL2017

Tag: ĐTTL2017

TRUYỀN THÔNG CUỘC THI ĐI TÌM THỦ LĨNH 2017

0
ĐI TÌM THỦ LĨNH là hành trình để sinh viên rèn luyện, phát huy khả năng bản thân; tìm kiếm, phát hiện các nhân sự mới có phẩm chất và...

CUỘC THI “ĐI TÌM THỦ LĨNH” NĂM 2017

0
ĐI TÌM THỦ LĨNH là hành trình để sinh viên rèn luyện, phát huy khả năng bản thân; tìm kiếm, phát hiện các nhân...