Lưu trữ hàng ngày: 13/11/2023

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CHỈ THỊ 05-CT/TW: BÁC HỒ VỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM

Nhằm chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), thực hiện chỉ thị 05-CT/TW, Chi bộ sinh viên...