Trang Chủ Tags ĐTTL

Tag: ĐTTL

[ĐTTL 2016] – Kết quả phần thi Kiến thức thủ lĩnh

Chào các bạn, Ban tổ chức cuộc thi Đi tìm thủ lĩnh 2016 gửi các bạn thông tin kết quả phần thi Kiến thức thủ...

[ĐTTL – Hệ CĐ] – Danh sách đăng ký và chia...

Sau hơn 7 ngày đăng ký, Ban tổ chức đã tiếp nhận 91 đơn đăng ký tham gia vòng loại cuộc thi Đi tìm thủ...

[ĐTTL 2016] – Danh sách đăng ký và chia phòng thi...

Sau hơn 7 ngày đăng ký, Ban tổ chức đã tiếp nhận 456 đơn đăng ký tham gia vòng loại cuộc thi Đi tìm...