Trang Chủ 2022 Tháng Mười Một

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Một 2022

Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp lần IX năm 2022

Ngày 13/11, tại cơ sở Thủ Đức, Trường ĐH KHTN đã tổ chức "Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp” lần IX năm 2022....