Lưu trữ hàng năm: 2022

Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp lần IX năm 2022

Ngày 13/11, tại cơ sở Thủ Đức, Trường ĐH KHTN đã tổ chức "Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp” lần IX năm 2022....

BẢNG NGANG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN  ...

THÀNH  ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC  KHOA HỌC TỰ NHIÊN *** ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9...

ĐOÀN TRƯỜNG KHOA HỌC TỰ NHIÊN NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN...

Sáng ngày 17/9/2022, tại Học viện Cán bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn - Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam...

TIÊU CHÍ HỌC SINH 3 TỐT NĂM HỌC 2022

Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM triển khai thông báo số 2646-TB/TĐTN-BTNTH về xét trao danh hiệu "Học sinh 3 tốt...

ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN,...

Trong khuôn khổ Hội nghị Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các đại học quốc gia, đại hại học vùng mở rộng năm...

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN ĐẠI HỌC...

Ngày 23/8/2022 vừa qua, Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên...

TUYÊN DƯƠNG CÁN BỘ TRẺ, NHÀ GIÁO TRẺ TIÊU BIỂU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA...

Giải thưởng “Cán bộ trẻ tiêu biểu” và Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” Trường Đai học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM là...

HÀNH TRÌNH THẦY THUỐC TRẺ TÌNH NGUYỆN VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG CHĂM SÓC...

Sáng ngày 30/7/2022, nằm trong tuyến các hoạt động của Hành trình Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng chăm sóc...

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC...

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 -...

THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ...

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Căn cứ kế hoạch số 44-KH/ĐTN ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Ban chấp...