[Đoàn khoa SH – CNSH] VOV Số phát sóng 44 – Học bổng Nguyễn Điền – Bùi Minh Trực năm 2023

0
269

Hòa trong không khí rộn ràng của Tháng Thanh niên, Học bổng Nguyễn Điền – Bùi Minh Trực đã được triển khai nhằm mục đích hỗ trợ cho cán bộ Đoàn – Hội có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực, vươn lên trong học tập cũng như là hoạt động tích cực trong các công tác.

Đối tượng xét học bổng

Về công tác làm hồ sơ học bổng

Đối với tiêu chuẩn bao gồm hoàn cảnh gia đình khó khăn (vùng sâu, vùng xa, có sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo, đông anh chị em…). Có nhiều nỗ lực, vượt khó trong học tập.Điểm rèn luyện năm học 2021 – 2022 từ 70 điểm trở lên (đối với sinh viên khóa 2021 trở về trước); hạnh kiểm từ loại Khá trở lên đối với học sinh trường PTNK. Điểm trung bình năm học 2021 – 2022 đạt từ 6.5 trở lên (đối với sinh viên khóa 2021 trở về trước); điểm trung bình năm học gần nhất từ 7.0 trở lên đối với học sinh trường Phổ thông Năng khiếu. Tham gia tích cực các hoạt động phong trào do Đoàn – Hội tổ chức. Tiêu chí ưu tiên: Là cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu, nổi bật và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao ở các cấp.

Mã QR đăng kí

Thời gian trao: Dự kiến tổ chức trong tháng 03/2023.

Hạn chót nộp hồ sơ trực tuyến: trước 17h00 ngày 13 tháng 3 năm 2021 (thứ Hai).

Hy vọng Học bổng Nguyễn Điền – Bùi Minh Trực sẽ tiếp thêm ngọn lửa cho các bạn có thêm ý chí, động lực trong học tập và các hoạt động Đoàn – Hội.

CHIA SẺ