[Đoàn khoa SH – CNSH] VOV Số phát sóng 45 – Giới thiệu nhân sự Đoàn khoa SH-CNSH đồng hành cùng sinh viên chào mừng Tháng Thanh niên 2023

0
291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để tiếp thêm niềm vui và động lực cho các bạn sinh viên khi tham gia những hoạt động cũng như những sân chơi bổ ích được tổ chức vào Tháng Thanh Niên, chúng mình xin giới thiệu các thành viên đã đóng vai trò rất quan trọng đến từ Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

Vương Nguyễn Minh Hòa – Bí thư Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

Trần Bảo Trang – Ủy viên BCH  Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

Nguyễn Phạm Gia Hân – Ủy viên BCH  Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

Nguyễn Tất Uyên Nhi – Phó Bí thư Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

Nguyễn Phạm Tâm Đan – Ủy viên BCH  Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

Trần Ngọc Minh Phương – Ủy viên BCH  Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

Võ Thiên Hào – Ủy viên BTV Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

Phạm Ngọc Khánh – Ủy viên BCH  Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

Nguyễn Thị Ngọc Trúc – Ủy viên BCH  Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

 

CHIA SẺ